Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định – Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị  chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định bao gồm: Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn  thành lập doanh nghiệp tại Nam Định của chúng tôi bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp:

     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Share this post