Tư vấn thành lập Công ty,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập Công ty,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập Công ty,doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài – Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Công ty  Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cho các nhà đầu tư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và các các tỉnh khác.

Với hiểu biết sâu sắc của mình trong lĩnh vực Tư vấn thành lập Công ty,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn cho nhà đầu tư khi lần đầu tư đầu tư tại Việt Nam như sau:

077_FDI1. Các hình thức đầu tư vào Việt Nam.

– Đầu tư thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;

– Đầu tư thành lập Công ty liên doanh vốn Việt Nam và nước ngoài;

– Đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn, mua cổ phần;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT.

2. Đầu tư thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

a) Các giấy tờ nhà đầu tư cần chuẩn bị

– Bản sao hợp lệ hộ chiếu của nhà đầu tư được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài khoản/Giấy xác nhận giao dịch chuyển tiền..(tùy theo hình thức đầu tư);

– Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/QĐ thành lập của pháp nhân nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty được hợp pháp hóa lãnh sự trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;

– Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính được hợp pháp hóa lãnh sự trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;

– Quyết định đầu tư tại Việt Nam trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;

– Một số giấy tờ pháp lý khác.

b)  Hồ sơ thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Mẫu đề xuất thực hiện dự án đầu tư;

– Mẫu báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản ủy quyền cho nhà tư vấn đại diện thực hiện thủ tục đầu tư;

– Một số giấy tờ pháp lý khác./.

3. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện.

– Tư vấn điều kiện đầu tư vào Việt Nam;

– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty vốn nước ngoài;

– Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư/GCN đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí.

Save

Save

Share this post