Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,06 km². Năm 2015, Thành phố có 8.224.000 triệu người

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả Việt Nam. Thành phố chiếm 0,6% diện tích và 8,34% dân số của Việt Nam nhưng chiếm tới 20,5% tổng sản phẩm GDP, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp và 37,9% dự án nước ngoài.[79] Vào năm 2005

Luật Minh Anh là đơn vị uy tín, Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh /thành phố khác trên cả nước.

1_4690e1359x250

(Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh)

I. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Văn bản giải trình việc đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư;

Một số giấy tờ pháp lý khác.

II. Quy trình thực hiện công việc.

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có đầy đủ chữ ký, dấu của nhà đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đầu tư – Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh);

Bước 3: Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ để có phương án bổ sung phù hợp;

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Phòng đầu tư – Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh;

III. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Minh Anh

Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Đại diện quý khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ vào Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh;

Theo dõi hồ sơ và sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu cần);

Nhận kết quả Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

Share this post