Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội

– Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

– Quy chế pháp lý của Hộ kinh doanh được quy định cụ thể trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Chúng tôi xin khái quát thủ thục thành lập hộ kinh doanh để khách hàng nắm được như sau:

  1. Quyền thành lập Hộ kinh doanh:

– Theo quy định khoản 1 điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau: “Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.”

  1. Chuẩn bị thông tin:

– Tên hộ kinh doanh:

Theo quy định điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định tên bao gồm 2 thành tố như sau: “Hộ kinh doanh+tên riêng”  tên hộ kinh doanh không trùng trong phạm vi huyện.

– Địa chỉ địa điểm kinh doanh là cố định

-Ngành nghề kinh doanh (Tham khảo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Số vốn kinh doanh theo mục đích kinh doanh của hộ kinh doanh (Tuy nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh)

– Tổng số lao động: <10 lao đông, nếu trên 10 lao động Hộ kinh doanh cần chuyển đổi sang hình thức công ty.

– Thông tin cá nhân, thành viên trong nhóm hoặc đại diện hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh (kèm theo các bản sao chứng thực)

  1. Soạn thảo hồ sơ

– Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

  1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  1. Lưu ý khi thành lập Hộ kinh doanh:

– Người đứng tên phải là người Việt Nam, không có con dấu, không được phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh giản đơn, cơ cấu tổ chức quản lý không được chặt chẽ.

 

Share this post