Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13,Nghị định 78 và 96/2015/NĐ-CP và thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp chúng tôi xin khai quát thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm:

Hồ sơ:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên/cổ đông;

– Bản sao các giấy tờ sau đây chứng thực cá nhân, pháp nhân tham gia góp vốn quản lý doanh nghiệp.

Thời gian:

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tự khắc dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia sau 02 ngày dấu sẽ có hiệu lực.

Mọi vấn đề vướng mắc về Tư vấn thành lập doanh nghiệp;Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh,Công bố mỹ phẩm nhập khẩu   ; Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư….vv. cần được hỗ trợ quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

Share this post