Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại việt nam

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại việt nam

Ngày 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực, thời điểm hiện tại đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp (Nghị định 78 và 96/2015/NĐ-CP và thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp). Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ doanh nghiệp;

-Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn/ Danh sách cổ đông công ty cổ phần;

-Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn/cổ đông công ty cổ phần/ Chủ sở hữu

-Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Minh Anh thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Căn cứ điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

“Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp liên hệ hoặc ủy quyền cho đơn vị tư vấn khắc dấu và công bố mẫu dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.

Mọi thông tin về chính sách, thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Anh để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Share this post