Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới

Công ty cổ phần (viết tắt: Công ty CP) là một hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến trong nhiều nền kinh tế. Đây là một loại công ty mà vốn của nó được chia thành các phần tương ứng gọi là cổ phần, và các cổ đông của công ty sở hữu những cổ phần này. Các cổ đông thường có quyền tham gia vào quyết định quản trị và điều hành của công ty dựa trên số lượng cổ phần mà họ nắm giữ, Bài viết này Luật Sư Việt Nam xin chia sẻ Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới nhất tới Quý độc giả.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới

Các đặc điểm chính của công ty cổ phần bao gồm:

✔️Phân chia vốn: Vốn của công ty cổ phần được chia thành các cổ phần có giá trị nhất định. Cổ đông sở hữu cổ phần bằng cách mua từ công ty hoặc thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

✔️Phân cấp quản trị: Công ty cổ phần thường có một hệ thống quản trị gồm Hội đồng quản trị (Board of Directors) và Ban điều hành (Executive Board). Hội đồng quản trị quản lý công ty theo hướng chiến lược và chịu trách nhiệm trước cổ đông. Ban điều hành thường chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của công ty.

✔️Trách nhiệm hạn chế: Một trong những ưu điểm của công ty cổ phần là trách nhiệm của các cổ đông được hạn chế đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty. Cá nhân cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số tiền mà họ đã đầu tư vào cổ phần.

✔️Dễ dàng thu thập vốn: Công ty cổ phần thường có khả năng dễ dàng hơn trong việc huy động vốn từ cổ đông hiện tại và cả từ những nhà đầu tư mới thông qua việc phát hành thêm cổ phần hoặc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

✔️Dễ dàng chuyển nhượng cổ phần: Do tính chất phổ biến và thanh khoản cao của cổ phiếu, cổ đông có khả năng dễ dàng chuyển nhượng cổ phần của mình trên thị trường chứng khoán.

✅ Công ty cổ phần có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và có thể có quy mô từ nhỏ đến lớn. Đối với những người muốn đầu tư vào một công ty, việc mua cổ phần của công ty cổ phần là cách để tham gia vào quá trình kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại ViệtNam có thể thay đổi tùy theo quy định của từng thời điểm và pháp luật hiện hành cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới nhất.

Bước 1: Chuẩn bị và lên kế hoạch:

 • Xác định mục tiêu kinh doanh, tên công ty và ngành nghề hoạt động.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và xác định nguồn vốn ban đầu.

Bước 2: Đặt tên công ty:

 • Kiểm tra và đảm bảo tên công ty không trùng lặp với các công ty khác đã đăng ký.
 • Đăng ký tên công ty tại cơ quan quản lý tên miền công ty (thường là cơ quan đăng ký kinh doanh).

Bước 3: Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ:

 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như giấy đề nghị thành lập công ty, giấy ủy quyền, thông tin cá nhân của các cổ đông và thành viên sáng lập, v.v.

Bước 4: Đăng ký kinh doanh và thuế:

 • Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan quản lý thuế.

Bước 5: Lập Hợp đồng thành lập công ty:

 • Lập Hợp đồng thành lập công ty cổ phần. Hợp đồng này thường bao gồm thông tin về cổ đông, số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phần, và cách tổ chức quản trị công ty.

Bước 6: Chuyển khoản vốn và tài khoản ngân hàng:

 • Chuyển khoản vốn góp của các cổ đông vào tài khoản công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty.

Bước 7: Đăng ký lĩnh vực hoạt động:

 • Đăng ký ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của công ty với cơ quan quản lý ngành nghề.

Bước 8: Nộp hồ sơ thành lập công ty:

 • Nộp hồ sơ và giấy tờ liên quan tới công ty cổ phần tại cơ quan quản lý kinh doanh hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 9: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 10: Hoàn thiện thủ tục sau khi thành lập:

 • Làm các thủ tục khác như đăng ký bảo hiểm xã hội, giấy phép lao động, v.v.

✅ Với Lưu ý rằng các bước trên chỉ là hướng dẫn tổng quan. Thủ tục chi tiết và yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy theo khu vực hay tỉnh thành và luật pháp hiện hành. Để đảm bảo quy trình thành lập công ty cổ phần được thực hiện đúng và hiệu quả, bạn nên tìm hiểu kỹ về quy định của khu vực, tỉnh thành mình đang hoạt động, bạn cũng có thể tham khảo chi tiết hơn trong bài viết tổng quan về tư vấn thành lập công ty