Thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư

Văn phòng luật sư Việt Nam xin giới thiệu cùng bạn đọc về Thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư theo luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Mời xem thêm bài viết Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư >> http://www.luatminhanh.vn/tu-van-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu.html

Thu-tuc-tach-giay-chung-nhan-dau-tu

Theo luật Đầu tư 2005 quy định giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên sau khi Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư đều phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư trước khi làm thủ tục như: bồ sung ngành nghề, tăng vốn, giảm vốn,……………………………………

Trình tự tiến hành thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư được tiến hành như sau:

  • Trước tiên nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

– Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Giấy đề nghị tách nội dung đăng ký kinh doanh

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhập thông tin trên giấy chứng nhận

– Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần

– Thông báo cập nhập

– Giấy chứng nhận đầu tư cũ (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

– Giấy chứng đăng ký mã số thuế (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

– Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

– Giấy giới thiệu

Hồ sơ đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

+ Giấy ủy quyền

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+ Văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc điều chỉnh dự án

+ Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư

+ Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất

+ Giấy chứng nhận đầu tư cũ (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

+ Hợp đồng thuê nhà xưởng/ Giây chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao chúng thực không quá 06 tháng)

+ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

+ Sao kê ngân hàng về tài khoản vốn đối với phần vốn góp bằng tiền mặt (Bản sao chứng thực không quá 06 tháng)

Mọi nhu cầu cũng như thắc mắc cần tư vấn mời quý khách và bạn đọc liên hệ văn phòng luật sư Việt Nam tại Hà Nội theo số máy 093 883 4386.

Trân Trọng