Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Sản phẩm mỹ phẩm trong nước và sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường thì các doanh nghiệp,các tổ chức cá nhân phải làm thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm trong nước thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

thu-tuc-dang-ky-luu-hanh-my-pham

  • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM  TẠI TƯ VẤN MINH ANH

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký lưu hành mỹ phẩm như:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin đăng ký lưu hành mỹ phẩm;

– Tư vấn thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến thủ tục.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đăng ký lưu hành mỹ phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

– Tư vấn Minh Anh đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng, cụ thể:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành soạn Hồ sơ đăng ký lưu hànhmỹ phẩm cho khách hàng;

– Đại diện lên Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

  •  HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM BAO GỒM

1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm những tài liệu sau đây:

–  Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010)

–  Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;

– Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự)

– Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;

– Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự)

2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn đăng ký lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm:

–   Bản công bố tiêu chuẩn Công bố mỹ phẩm.
–  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao có công chứng, chứng thực tại Việt Nam).
–  Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
–   Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử .
–  Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có).
– Tài liệu nghiên cứu độ ổn định.
– Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.

 

Share this post