Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,Thay đổi đăng ký kinh doanh,……

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư  Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Điều kiện để nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác:

– Không thuộc một trong các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp: Để bảo vệ di tích di vật cổ vật bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa, để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường, để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động, dự án đầu tư theo quyết định bản án của Tòa án Trọng tài, nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

– Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan( nếu có);

 1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm:
 • Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng;
 • Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
 1. Trình tự thực hiện :
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
 1. Thời hạn giải quyết : Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Mời quý khách tham khảo nội dung bài viết: Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư

Share this post