Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư , doanh nghiệp của bạn cần làm các thủ tục sau :

Thay-doi-ten-doanh-nghiep

– Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc điều chỉnh tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung  Điều lệ/ Hợp đồng liên doanh (nếu có)

Liên hệ để được tư vấn miễn phí

Share this post