Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội

Bạn đang có ý định Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội? Và bạn mong muốn hoàn thành hồ sơ và thủ tục một cách nhanh chóng? Hãy liên hệ với chúng tôi – nhà tư vấn luật Minh Anh, chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt nhất.

Tư Vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội  sau:

1. Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội :

– Tư vấn thay đổi tên công ty tiếng việt, tên viết tắt, tên tiếng nước ngoài:

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, trụ sở chính chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề có vốn pháp định;

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ/ tăng/giảm vốn điều lệ, tăng/giảm vốn pháp định;Thay doi dang ky kinh doanh

– Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/giám đốc doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

– Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

– Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty; Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện; Tư vấn lập địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn thay đổi chức danh lãnh đạo công ty;

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội bao gồm:

– Thông báo thay đổi.

– Biên bản họp về việc thay đổi.

– Quyết định về việc thay đổi.

– Các tài liệu khác tùy theo nội dung thay đổi yêu cầu.

3. Tư  Vấn Minh Anh  cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm:

– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tại Hà Nội.

– Đại diện nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hà Nội.

– Đại diện nhận kết quả về việc thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hà Nội.

– Đại diện doanh nghiệp tiến hành các thủ tục về thuế, kế toán.
Hãy liên hệ với chúng tôi

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Share this post