Thay đổi địa chỉ công ty,doanh nghiệp cùng quận tại hà nội

Thay đổi địa chỉ công ty,doanh nghiệp cùng quận tại hà nội

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp tại Hà Nội. Để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trong cùng quận doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

  1. Các bước thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh mới và hoàn toàn được chuyển công ty về trụ sở mới.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo của đơn vị thụ lý hồ sơ, yêu cầu sửa đổ, bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định của pháp luật. Sau khi hồ sơ hoàn thiện, Doanh nghiệp tiến hành nộp lại hồ sơ.

Kết quả thủ tục hành chính: 01 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận:
  • Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Nghị quyết của ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Quyết định của chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên.
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Các giấy tờ có liên quan khác.

Share this post