Thành lập doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên tại Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên tại Bắc Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50

Với kinh nghiệm hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang.Để quý khách hàng có cách nhìn tổng thể về quy trình thành lập doanh nghiệp chúng tôi xin khái quát quy trình thành lập doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên tại Bắc Giang như sau:

  1. Chuẩn bị thông tin

– Tên doanh nghiệp

– Trụ sở chính của doanh nghiệp

– Ngành nghề kinh doanh (Tham khảo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

– Vốn điều lệ

– Người đại diện theo pháp luật (Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014)

– Thông tin các sáng lập viên (Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên)

  1. Thành lập doanh nghiệp

– Soạn thảo hồ sơ công ty

– Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 22 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp có thể trực tiếp đi nộp hoặc ủy quyền cho người khác đi nộp. Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ (Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

– Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Kết quả nhận được là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN). Sau khi nhận được GCNĐKDN chủ sở hữu tiến hành khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Save

Share this post