Hồ sơ,thủ tục Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ,thủ tục Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Nhằm hỗ trợ cho việc làm hồ sơ thủ tục Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam. Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư,tư vấn về điều chỉnh thủ tục pháp lý,điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư …, cung cấp hồ sơ cần thiết cho cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Đến với tư vấn Minh Anh khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Hồ sơ,thủ tục -Chấm dứt dự án đầu tư,điều chỉnh hồ sơ,Điều chỉnh giấy tờ chứng nhận đầu tư…Khách hàng sẽ được hướng dẫn,tư vấn tận tình và chu đáo nhất

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài , Công ty Luật Minh Anh chúng tôi căn cứ theo Luật Đầu tư 2014 xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.
  2. Hết thời hạn hoạt động của dự án, cụ thể là: trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không làm thủ tục gia hạn hoặc không được gia hạn hoạt động đầu tư.
  3. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp.
  4. Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.
  5. Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai.
  6. Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư.
  7. Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư.
  8. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
  9. Theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài.

Để biết thêm các vấn đề liên quan khác mời quý khách truy cập website:luatminhanh.vn