Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội xin gửi tới quý khách và bạn đọc nội dung về Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng luật sư tại Hà Nội hy vọng rằng nội dung bài viết sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho quý khách và bạn đọc có nhu cầu cần Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh theo luật đầu tư mới.

 •  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh là một thủ tục không thể thiếu khi nhà đầu tư thực hiện việc thay đổi dự án đầu tư khác với nội dung giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện việc điều chỉnh thủ tục này Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh:

 • Điều chỉnh tên, địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Điều chỉnh tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn);
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

Thẩm quyền Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Sở kế hoạch và đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở kế hoạch và đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng đại điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, ku chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Hồ Sơ Cần Thiết :

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
+ Văn bản giải trình về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư
+ Biên họp của hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông (áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH ở Việt Nam)
+ Quyết định của chủ sở/hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông
+ Các giấy tờ trên doanh nghiệp có thể tham khảo trong biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch đầu tư. Tùy từng trường hợp cụ thể doanh nghiệp có thể phải chuẩn bị thêm: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; …….

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi Nhà đầu tư có yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thì Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục Điều chỉnh này. Theo đó, Nhà đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào các dự án đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ thì Nhà đầu tư sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trường hợp hồ sơ phải sửa đổi bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra thông báo để nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Văn phòng luật sư Hà Nội vừa gửi tới bạn đọc nội dung Hồ sơ , Thủ tục  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, Mọi nhu cầu cần tư vấn giải đáp thắc mắc (hoàn toàn miễn phí ) quý khách vui lòng liên hệ số máy Hotline của Văn phòng luật sư 093 8834386 Hà Nội để được tư vấn giải đáp cụ thể hơn.

Share this post