Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội xin gửi tới bạn nội dung Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư dùng cho tổ chức hay doanh nghiệp có nhu cầu Tách giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình cấp phép đầu tư dự án

Từ ngày 1/7/2015 Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì tất cả các đơn vị đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư thành: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

( Các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư mà không có nhu cầu thay đổi thông tin thì không nhất thiết phải làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư, chỉ làm khi có yêu cầu thay đổi (giấy chứng nhận đầu tư cũ vẫn có giá trị, nếu thay đổi thì sẽ làm gộp thủ tục để tiết kiệm chi phí))

Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư :

Cấp đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 2 bước chính của việc tách giấy chứng nhận đầu tư : Tuy nhiên khi thay đổi như vậy sẽ làm thay đổi thông tin con dấu của đơn vị (do dấu cũ sử dụng số giấy chứng nhận đầu tư, dấu mới sẽ dùng mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế) nên về cơ bản thì hồ sơ sẽ gồm 3 giai đoạn.

  1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy đề nghị bổ sung cập nhật theo mẫu II-18 tại thông tư 20/2015/TT-BHKĐT
+ Danh sách thành viên (cổ đông) trong công ty
+ Danh sách đại diện theo ủy quyền của công ty
+ Bản sao GCN đầu tư, GCN đăng ký mã số thuế
+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Trong trường hợp GCN đầu tư cũ chưa mã hóa ngành nghề cấp 4 theo quy định thì trên giấy đề nghị bổ sung cập nhật phải mã hóa ngành nghề theo đúng quy định.

2 . Thay đổi con dấu do tách giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi xong bước trên thì khách hàng đã có đăng ký kinh doanh mới tương tự đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam, mã số doanh nghiệp và mã số thuế được sử dụng chung do đó việc thay đổi con dấu là cần thiết.

Khách hàng yêu cầu khắc dấu mới tại các đơn vị khắc dấu hợp pháp trên toàn quốc, sau đó sử dụng mẫu II-9 tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để công bố mẫu dấu mới.

Chú ý: Dấu cũ do cơ quan công an PC64 cấp hiện nay chưa có chế tài cũng như thời gian cụ thể yêu cầu doanh nghiệp trả dấu tuy nhiên lời khuyên là nếu không còn nhu cầu sử dụng doanh nghiệp nên trả dấu luôn để tránh rủi ro sau này

3. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở KHĐT địa phương hoặc ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất nếu nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất

  • Giấy đề nghị cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mẫu I.12 thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
  • Bản sao đăng ký kinh doanh mới
  • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư (cũ)
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Thời gian thực hiện khi tách giấy chứng nhận đầu tư

Cấp đăng ký kinh doanh: 3 ngày làm việc

Thay đổi thông tin con dấu: 3 ngày làm việc

Trả dấu: 5 ngày làm việc

Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư: 03 ngày làm việc

( Không bao gồm thứ 7 chủ nhật và các ngày lễ ).

Bên trên là nội dung tư vấn về việc tách Giấy chứng nhận đầu tư mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cũng như nội dung đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nếu có thay đổi khác sẽ phải làm hồ sơ Điều chính giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh nên hồ sơ sẽ có sự thay đổi. Trong trường hợp khách hàng chưa nắm rõ quy trình hồ sơ vui lòng liên hệ Văn Phòng luật sự tại Hà Nội theo số máy 093 883 4386 để được giải đáp miễn phí.

Share this post