Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Khi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cần đáp ứng các điều kiện sau:

1/ Các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế cơ bản bao gồm:

– Là pháp nhân, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định;

– Có trụ sở làm việc ổn định, cơ sở vật chất, nhân sự đầy đủ theo quy định;

– Có đủ tiềm lực tài chính và có đủ số tiền ký quỹ tại Ngân hành theo quy định;

– Có người điều hành đủ kinh nghiệm theo quy định;

– Có đủ số nhân sự sở hữu thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định (3 hướng dẫn viên);

– Và 1 số điều kiện khác theo quy định;

2/ Các văn bản pháp luật cần tham khảo trước:

– Luật du lịch năm 2005.

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 2005;

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

3/ Cơ quan cấp phép:

– Sở văn hóa thể thao và du lịch địa phương.

– Tổng cục du lịch – Bộ văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Share this post