Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi muốn Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư cần làm các thủ tục và yêu cầu dưới đây :

Dieu-chinh-tong-von-dau-tu

– Văn bản đề nghị Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ thì bổ sung:

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án tính đến thời điểm điều chỉnh.

– Văn bản giải trình lý do điều chỉnh.

Đối với dự án  điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên đến 300 tỷ thì bổ sung:

– Văn bản giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung và mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường.

– Văn bản giải trình lý do điều chỉnh.

Share this post