Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư

Quý công ty doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư cần có các hồ sơ thủ tục theo nội dung dưới đây :

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư.

483675837

Khi Nhà đầu tư có yêu cầu Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thì Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục Điều chỉnh này. Theo đó, Nhà đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào các dự án đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ thì Nhà đầu tư sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trường hợp hồ sơ phải sửa đổi bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra thông báo để nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Share this post