Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty,doanh nghiệp,các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty,doanh nghiệp,các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước


Theo quy định của Pháp luật, các công ty doanh nghiệp,tổ chức cá nhân  có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến 
quy mô,mục tiêu địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ vào nội dung điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư thì các công ty,doanh nghiệp,tổ chức cá nhân sẽ thực hiện Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo một trong 2 phương thức sau:

A. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải thẩm tra

Các dự án đầu tư phải thẩm tra khi điều chỉnh: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

B. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không cần thẩm tra.

Các dự án đầu tư không cần thẩm tra: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư gồm có:

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư..

C. Dịch vụ tư vấn của công ty Minh Anh

– Trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;Tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý

– Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  giúp doanh nghiệp

– Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–  Giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư trên toàn quốc

Mọi vướng mắc cần được tư vấn hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:Công ty Luật Minh Anh

Tại miền bắc:phòng 605,nhà B10,Nam trung Yên,Cầu giấy,Hà Nội 

điện thoại 0463261923-0938834386

Tại Miền Nam :số 66,Nguyễn Sơn,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh

điện thoại:0938834386.-0903034531

Share this post