Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài
Dưới đây Luatsuvietnam.org xin gửi tới quý khách hàng và bạn đọc nội dung bài viết ” Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài ” . Cụ thể như sau : Công ty có vốn nước ngoài là những công ty có cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc cổ đông. Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đầu tư khác nhau. Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc diện cần quyết định chủ trương đầu tư, thì nhà đầu tư tiến hành thủ tục xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đồng thời sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các dự án còn lại nếu do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vốn điều lệ từ 51% trở lên thực hiện bắt buộc phải đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Các dự án do nhà đầu tư trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài dưới 51 % không bắt buộc phải thực hiện đăng ký đầu tư. Nếu có nhu cầu có thể tiến hành đăng ký theo quy định của pháp luật.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho nhà đầu tư cần tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để đảm bảo cho dự án có thể tiếp tục hoạt động. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn khi có sự thay đổi thông tin được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm: Mã số dự án đầu tư.Tên, địa chỉ của nhà đầu tư. Tên dự án đầu tư.Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;Thời hạn hoạt động của dự án;Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có). Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có). Đây là nghĩa vụ của nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không kịp thời tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi trên thực tiễn thì nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính và bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm của mình. Mức phạt lên tới 30.000.000 đồng nếu có hành vi vi phạm. Tùy thuộc vào nội dung cần điều chỉnh mà thủ tục đăng ký Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Nhà đầu tư đều cần nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh gửi tới cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Đối với dự án không thuộc diện phê duyệt chủ trương đầu tư:
Nếu cần thay đổi thông tin nhà đầu tư thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với trường hợp cần thay đổi các nội dung còn lại trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh gồm các văn bản sau:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến nội dung cần điều chỉnh
  • Bản sao quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh và bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký sẽ xem xét xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trên đây là nội dung bài viết ” Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài “; Đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các nội dung về tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại luatminhanh.vn