Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn luật) là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn các  loại hình dịch vụ như  Công bố mỹ phẩm,Đất đai sổ đỏ,Giấy  phép quảng cáo,Giấy  phép lao động,…Tư vấn điều chỉnh  như Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các loại giấy phép khác,Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh,Tư  vấn quyền sở hữu trí tuệ và tư vấn các vấn đề pháp lý khác…..

Ở lĩnh vực đầu tư  kinh doanh chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những ngành nghề đầu tư kinh doanh hiện nay

Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 267 Ngành nghề.

Mời quý khách hàng thao khảo Tại đây

Share this post