Báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH ANH

Báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

STT

Loại hình doanh nghiệp

 

Thời gian

(Ngày làm việc)

Phí dịch vụ

(Đồng)

1

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

10

1,800,000

2

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

09

2,500,000

3

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

08

3,000,000

4

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

07

4,000,000

5

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

06

4,500,000

6

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

05

5,000,000

7

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

04

6,000,000

8

Công ty CP, Công ty TNHH, DN tư nhân

03

7,500,000

Lưu ý:

–  Trên đây là các gói dịch vụ của chúng tôi theo từng ngày làm việc, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của Quý khách. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng thời gian nêu trên.

Phí nêu trên đã bao gồm các khoản phí nhà nước và phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT)

Share this post