All Stories

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Căn cứ vào Điều 6, nghị định số 83/2015/NĐ-CP Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư…
Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu, tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư , tư vấn doanh nghiệp…
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Luật đầu tư số 67/2014/QH13  Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  được quy định cụ thể như sau: – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; – Bản sao chứng minh nhân…