Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh – Công ty Minh Anh – đơn vị tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp sẽ tư vấn các điều kiện và hỗ trợ quý khách thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của quý khách và quy định của Pháp luật Việt Nam.

Nội dung dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp của Công ty Minh Anh bao gồm:

Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

– Tư vấn thay đổi tên công ty;

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Tư vấn đăng ký thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: bổ sung, rút, chỉnh sửa ngành nghề;

– Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;

– Tư vấn tăng giảm vốn điều lệ của Công ty;

– Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:

– Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;

– Bản gốc đăng ký kinh doanh;

– CMND phô tô có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên)

– Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)

– Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định)

Công việc của Công ty Minh Anh

a. Hoàn thành hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, tư vấn hướng dẫn các điều kiện, thủ tục, hướng dẫn doanh nghiệp ký và hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp tới cơ quan chức năng.

b. Thực hiện công việc theo uỷ quyền:

– Tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu có);

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

– Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu có);

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi, nếu có yêu cầu tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tận tậm nhất.

Share this post

Post Comment